هر وقت متن های عاشقانه را میدیدم 

انگشت ششم ام

یعنی انگشت تمسخر را میگرفتم سمتشان و میخندیدم

و میگفتم زر میزنند 

چه میگویند

یعنی چه

جمع کنبد افسرده های بدبخت

وقتی خودم اشتباها پایم رفت روی تله عشق

میخندم به آن هایی که میخندند به من و میگویم نفهمید مثل قبلنای خودم

منبع اصلی مطلب : عاشق سر شکسته
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خندیدم بخندید